scorpio header trainingstijden

Pupillen

Pupillen (6-11 jaar)

De kinderen krijgen op een leuke, gezellige en speelse manier de basisvaardigheden van de atletiek aangeleerd. Het kind doet in een groep met leeftijdsgenootjes een enorme hoeveelheid bewegingservaring op die tijdens de wedstrijden (maar ook gedurende de rest van zijn/haar leven!!) van pas komt. Het kind leert ongemerkt omgaan met winnen en verliezen en ontwikkelt tevens zijn sociaal gedrag t.a.v. andere kinderen, volwassenen, trainer, materiaal enz.. Wij hebben momenteel 4 groepen pupillen. De allerjongsten noemen wij Mini-pupillen (6 jaar). De oudere groepen C, B en A pupillen.

Voor trainingen en trainers zie trainingen

Algemene informatie:

Infobulletin - november 2023 (PDF)
Lidmaatschap & Contributie
Clubrecords