Pas op voor speren en discussen!

Nu het weer beter weer is geworden wordt er door de baanatleten weer geworpen met speren en discussen. Aangezien we enkele werpers hebben die tot de Nederlandse top bij de junioren behoren worden er inmiddels behoorlijke afstanden gegooid. De baanregels (zie onder aan dit bericht) geven al aan om niet het grasveld over te steken als er geworpen wordt. Gezien er al weer een paar “near missers” zijn geweest willen we nogmaals iedereen waarschuwen om op te letten. Een discus of speer kan heel hard aankomen en tot zware verwondingen leiden.

 

130306 speerinrug

Iedereen heeft wel eens de foto gezien van de Franse verspringer Salem Sdri en die taferelen willen we niet op onze baan hebben.

De Technische Commissie

 

DE BAANREGELS

 

Algemeen

 1. De baan en het middenterrein zijn voor trainers en groepen beschikbaar tijdens de officiële trainingsuren.
 2. Buiten deze tijden kan er alleen op de baan en het middenterrein getraind worden met toestemming van de trainers die dan training geven.
 3. Bij meerdere groepen op hetzelfde moment maken de trainers voorafgaand aan de training goede afspraken met elkaar.
 4. De baan mag alleen met sportschoenen zonder ballast (modder e.d.) worden betreden. De spikepunten mogen maximaal 6 mm lang zijn.
 5. Bij het oversteken van de baan worden lopers niet gehinderd.


Inlopen & uitlopen

 1. Niet in baan 1 en 2.
 2. Maximaal 2 personen naast elkaar.


De kern op de baan

 1. Tegen de klok in.
 2. Snelle lopers in baan 1, de langzame in baan 3.
 3. Maximaal 2 personen naast elkaar.
 4. Pauzes op het gras aan de binnenkant of aan de buitenkant, niet op het middenterrein en de aanloop voor het hoogspringen.
 5. “Baan” roepen is verboden. De snellere gaat buitenom.


Middenterrein incl. aanloop verspringen e.d.

 1. Volgorde van voorrang:
  1. Jeugdgroepen
  2. Technische nummers
  3. Loopgroepen
 2. Tijdens de training van werpnummers (speer en discus) wordt het middenterrein niet door lopers overgestoken. Dat geldt ook voor de kogelstootbakken.
 3. Bij hoogspring-, verspring-, polshoog- en speertrainingen worden de aanlopen niet door andere groepen doorkruist.


Op de baan geldt natuurlijk ook de Scorpio gedragscode voor de omgang met elkaar. Als iedereen (atleet én trainer) zich aan bovenstaande regels houdt, voorkomen we dat er zich vervelende en gevaarlijke situaties voordoen.

Juni 2010