Samenwerking Mariniers en Scorpio

Scorpio en de mariniers van de Van Ghent kazerne in Rotterdam hebben de afgelopen week weer nauw samengewerkt.

Woensdag waren de aankomende sportinstructeurs van de Marine  te gast bij Scorpio om van Fred van der Steenhoven te leren hoe het best geworpen  en gestoten kan worden met de speer, discus en kogel. Afgelopen zaterdag waren de trainers van Scorpio op hun beurt weer te gast bij de Mariniers in Rotterdam voor een dag opleiding en plezier. Mike Stout had samen met enkele collega's een uitdagend programma samengesteld.

Op de foto's zijn beide groepen te zien bij Scorpio c.q. Marinierskazerne.

140922 1

140922 2