Vacature trainerscoördinator jeugd/baantrainers

 

Functie trainerscoördinator jeugd/baantrainers

Algemeen

 • Zorg ervoor dat het trainersbestand toereikend is voor zowel pupillen als voor junioren! 
 • Zorg dat alle groepen zijn bezet met voldoende trainers met juiste kwalificaties op basis van aantal leden
 • Zorgen voor een juiste trainersverdeling over de diverse groepen
 • Indien te weinig trainers deze werven bijvoorbeeld via Mond op mond, Facebook, Twitter, lichtkrant, prikbord, website, Oosterhout voor elkaar, MBO/Hbo’s
 • Na werving een gesprek met de aspirant trainer voeren: positief c.q. negatieve zaken, vergoeding, evt. kleding, vergoedingssysteem, opbouw groep, samenwerking andere trainers e.d.
 • Trainers van kleding voorzien: jas-trui T-shirt. Pas uitreiken als het de trainer na 1 maand “in dienst'” bevalt. Ook pas na deze periode de vergoeding laten ingaan! Coördinator vraagt Rene van der Pas trainer van kleding te voorzien.
 • Info doorgeven. N.a.w.-gegevens en rekeningnummer doorgeven aan ledenadministratie en penningmeester en secretaris (VOG). Doorgeven dat betrokkene  vrijwilliger is geworden (incl. geboortedatum, emailadres en telefoonnummer.)
 • Indien nodig sleutels accommodatie regelen via accommodatiebeheerder
 • Als een trainer stopt, geeft coördinator dat door aan ledenadministratie en evt. accommodatiebeheerder en zorgt voor inname kleding
 • Begeleiden van stagiaires en deze plaatsen in de juiste groep
 • Zorgen dat alle jeugdtrainers (in ieder geval pupillen) met jaarplanning werken
 • Indien trainingstijden, trainingsdagen of trainers veranderen, dit doorgeven aan de webmaster
 • Allunited toegang verzorgen voor betrokken trainers

1. Bezetting trainers baanatletiek

 • Zorg ervoor dat het trainersbestand toereikend is voor zowel pupillen als voor junioren!
 • Zorg dat alle groepen zijn bezet met voldoende trainers met juiste kwalificaties op basis van aantal leden
 • Zorgen voor een juiste trainersverdeling over de diverse groepen
 • Indien te weinig trainers deze werven bijvoorbeeld via Mond op mond, Facebook, Twitter, lichtkrant, prikbord, website, Oosterhout voor elkaar, MBO/HBOs
 • Na werving een gesprek met de aspirant trainer voeren: positief c.q. negatieve zaken, vergoeding, evt. kleding, vergoedingssysteem, opbouw groep, samenwerking andere trainers e.d.
 • Trainers van kleding voorzien: jas-trui t-shirt. Pas uitreiken als het de trainer na 1 maand ‘in dienst’ bevalt. Ook pas na deze periode de vergoeding laten ingaan! Coördinator vraagt Rene van der Pas trainer van kleding te voorzien.
 • Info doorgeven. N.a.w.-gegevens en rekeningnummer doorgeven aan ledenadministratie en penningmeester en secretaris (VOG). Doorgeven dat betrokkene vrijwilliger is geworden (incl geboortedatum, emailadres en telefoonnummer.)
 • Indien nodig sleutels accommodatie regelen via accommodatiebeheerder
 • Als een trainer stopt, geeft coördinator dat door aan ledenadministratie en evt accommodatiebeheerder en zorgt voor inname kleding
 • Begeleiden van stagiaires en deze plaatsen in de juiste groep
 • Zorgen dat alle jeugdtrainers (in ieder geval pupillen) met jaarplanning werken
 • Indien trainingstijden, trainingsdagen of trainers veranderen, dit doorgeven aan de webmaster
 • Allunited toegang verzorgen voor betrokken trainers

2. Vereniging

 • Aanspreekpunt zijn voor bestuur richting trainers
 • Aanspreekpunt voor Jeugdcommissie, WOC, ledenadministratie en materiaalcommissie
 • Sparren met coördinator loopgroepen indien trainingstijden lopers / baanatleten in gedrang komen.
 • Coördineren van vakantietrainingen en informeren van de leden en bestuur
 • Bepalen of een training wel/niet doorgaat indien het weer extreem warm of koud is (houdt rekening met windchill!!) Na overleg looptrainerscoördinator. Vervolgens trainers informeren en zorgdragen voor informeren atleten.
 • In winterperiode indien baan besneeuwd is trainers informeren dat de baan niet gebruikt mag worden

3. Scholing

 • Baantrainers informeren over de mogelijkheden van cursussen

4. Wedstrijden

 • Vaststellen van de wedstrijdkalender voor pupillen en zorgen dat de pupillen en ouders worden geïnformeerd.
 • Promoten van wedstrijden junioren, mochten junioren trainers hier hulp bij nodig hebben
 • Zorgen dat er trainers zijn als begeleiding bij de wedstrijden van pupillen pupillen
 • In december coördineren van inschrijven van de competitieploegen

5. Overigen

 • Contact onderhouden met introductie-verantwoordelijke voor toezien op wachtlijst en tijdig oproepen van nieuwe leden
 • Organiseren van regelmatig overleg tussen trainers
 • Regelmatig overleg organiseren voor baantrainers, (Indien mogelijk apart voor pupillen en junioren) waarin o.a. de bezetting van de verschillende groepen wordt besproken incl. de trainingstijden, wedstrijdprogramma, materiaal, evaluatie huidige situatie 1x per jaar.
 • Tijdig aanvragen sporthal(len) (april/mei) bij gemeente voor pupillengroepen 1x per kwartaal.
 • Aanleveren van overzicht vergoedingen bij penningmeester
 • Jaarlijks begroting indienen bij bestuur
 • Overleg met de materiaalbeheerder wat het benodigde atletiek materiaal
 • Lief en leed-attenties verzorgen voor trainers, bij stoppen, ziekte of andere belangrijke gebeurtenissen.