2021

In verband met de coronamaatregelen hebben wij besloten de Nelly Adriaanse Memorial 2021 op 14 maart niet door te laten gaan.

19 januari 2021

Van 9 t/m 14 november vond de jaarlijkse landelijke collecte voor Het Gehandicapte Kind plaats.
Zoals reeds jaren gebruikelijk heeft Scorpio hieraan deelgenomen via het zogenaamde Extra Project.
Dit houdt in dat de helft van de opbrengst van de Scorpio collectanten plaatselijk mag worden besteed aan een vooraf aangemeld doel.
Bij Scorpio is gekozen voor de Race Runner activiteiten. Mede vanwege Covid-19 waren er dit jaar slechts 4 collectanten beschikbaar.
De totaalopbrengst was desondanks geweldig. Er werd € 2109,42 ingezameld met als gevolg dat er € 1054,71 beschikbaar is gekomen voor de Race Runner activiteiten.
Vorig jaar was de netto opbrengst € 888,09. Collectanten: geweldig resultaat: BEDANKT.

01 januari 2021

210101 nieuwjaar

01 januari 2021