2020

Eind 2018 is A.T.V. Scorpio overgestapt naar AllUnited voor de ledenadministratie. Begin 2020 hebben we de ledenmodule voor alle leden van onze vereniging geactiveerd. Dit betekent dat jij als lid voortaan digitaal jouw eigen persoonlijke gegevens kan wijzigen. Dit kan je 24 uur per dag doen via http://leden.atvscorpio.nl.

Wat kan je doen in de ledenmodule:

  • Je NAW gegevens wijzigen
  • Je rekeningnummer wijzigen
  • Afmelden als lid van de club
  • Een overzicht van facturen bekijken
Lees meer...
26 maart 2020

In navolging van de nieuwe aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport van het kabinet wordt de sluiting van Scorpio uitgebreid tot en met maandag 6 april.

De atletiekunie krijgt vragen over ‘samen hardlopen’ of ‘gezamenlijk trainen op alternatieve locaties’, georganiseerd vanuit clubs of vanuit individuele leden zonder tussenkomst van clubs. Het advies van de Atletiekunie volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Het advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook 'samen sporten'. Scorpio ondersteunt dit advies van de atletiekunie.

Het bestuur hoopt dat we snel weer fijn samen kunnen sporten.

18 maart 2020

Het bestuur heeft besloten om alle trainingen en bijeenkomsten t/m 31 maart af te gelasten. Nu de overheid de maatregelen tot eind deze maand verscherpt heeft, volgen wij deze maatregelen. De Algemene Leden Vergadering zal daarom ook niet doorgaan, meer informatie hierover ontvang je in de nieuwsbrief.

Zodra er veranderingen zijn in de maatregelen, hopelijk versoepeling, dan zullen we een update communiceren.

14 maart 2020

Gezien de nieuwe landelijke maatregelen van het kabinet die gelden t/m 31 maart vanwege het COVID-19 virus zijn wij verplicht ook Rondje Vrachelen af te gelasten.

12 maart 2020

In navolging van de oproep van de veiligheidsregio’s in Noord Brabant, het RIVM en de rijksoverheid tot het matigen van de sociale contacten heeft het bestuur besloten om tot en met a.s. maandag 16 maart alle trainingen niet door te laten gaan. Ook het clubhuis blijft tot en met a.s. maandag gesloten.

De maatregel is direct van kracht en alle trainers en leden worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Aanstaande maandag zal worden besloten of we de volgende periode de trainingen weer door kunnen laten gaan.

Deze ingrijpende maatregel is noodzakelijk om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Daarom rekent het bestuur op begrip voor deze maatregel. Het is uit oogpunt van de volksgezondheid in ons aller belang hieraan gevolg te geven. Uiteraard blijven ook de eerder gegeven adviezen hoe om te gaan ter voorkoming van het corona-virus in stand.

11 maart 2020