2020

Bij de persconferentie dinsdag 21 april jl. is bekend gemaakt dat alle huidige maatregelen binnen de sport tegen de verspreiding van het coronavirus nog tot en met dinsdag 28 april gelden. Voor de sportsector is voor de jeugd een versoepeling aangekondigd na deze datum:

  • Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen trainen waarbij de anderhalve meter-maatregel niet geldt
  • Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde maar mét inachtneming van de anderhalve meter-maatregel

Achter de schermen wordt door bestuur en trainers hard gewerkt om dit voor onze jeugd mogelijk te maken. Vandaag zijn ook de richtlijnen vanuit de Atletiekunie bekend gemaakt om veilig en verantwoord samen te kunnen sporten. Deze maatregelen gaan niet alleen over de wijze van training, maar ook over de routing binnen en buiten de sportaccommodatie, hygiëne- en desinfectie en omgangsvormen met elkaar.

Om de veiligheid en hygiëne goed te kunnen waarborgen hebben we voldoende tijd nodig om deze maatregelen te implementeren. We zullen daarom de buitenaccommodatie na de meivakantie openen voor onze jeugd. Kantine en MFR blijven gesloten, conform de overheidsbepalingen.

We begrijpen dat jullie graag willen komen trainen en ook wij zijn blij als jullie weer komen, maar we rekenen op jullie begrip en medewerking om dit op een zo veilig mogelijke wijze te doen.

Op korte termijn komen we terug met een nieuwe nieuwsbrief met de precieze datum waarop de trainingen weer hervat worden en wat we van elkaar mogen verwachten.

Samen hardlopen of gezamenlijk trainen voor volwassenen vormt nog altijd een te groot risico en ons advies volgt uit de adviezen van het RIVM en de Atletiekunie om dit niet te doen.

Tot de openstelling voor de jeugd is ons clubgebouw en terrein gesloten. De openstelling is straks alleen voor de jeugd tijdens de officiële trainingstijden. Dat betekent dat ook op ons terrein/in de MFR niet getraind mag worden door volwassenen dan wel na de openstelling buiten de officiële trainingstijden door de jeugd. De politie handhaaft dit verbod en legt bij overtreding een boete op. We roepen iedereen op om zich hieraan te houden. Des te eerder is gezamenlijk sporten weer mogelijk.

Intussen wensen wij iedereen een goede gezondheid.

Het bestuur van ATV Scorpio

25 april 2020

In verband met de Corona-uitbraak is de 3-wekelijkse inzameling van zaterdag 11 april a.s. afgelast. Er zullen geen containers worden geplaatst in Oosterheide en Strijen/Dommelbergen. De container bij onze accommodatie blijft staan en onze leden, en ook anderen, kunnen daar hun papier deponeren. Dagelijks wordt er gekeken in hoeverre de container is gevuld om eventueel te laten ophalen en wisselen. Op deze manier blijft er de mogelijkheid om, tot 1 juli van dit jaar, toch je papier kwijt te kunnen voor onze club.

08 april 2020

Eind 2018 is A.T.V. Scorpio overgestapt naar AllUnited voor de ledenadministratie. Begin 2020 hebben we de ledenmodule voor alle leden van onze vereniging geactiveerd. Dit betekent dat jij als lid voortaan digitaal jouw eigen persoonlijke gegevens kan wijzigen. Dit kan je 24 uur per dag doen via http://leden.atvscorpio.nl.

Wat kan je doen in de ledenmodule:

  • Je NAW gegevens wijzigen
  • Je rekeningnummer wijzigen
  • Afmelden als lid van de club
  • Een overzicht van facturen bekijken
Lees meer...
26 maart 2020

In navolging van de nieuwe aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport van het kabinet wordt de sluiting van Scorpio uitgebreid tot en met maandag 6 april.

De atletiekunie krijgt vragen over ‘samen hardlopen’ of ‘gezamenlijk trainen op alternatieve locaties’, georganiseerd vanuit clubs of vanuit individuele leden zonder tussenkomst van clubs. Het advies van de Atletiekunie volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Het advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook 'samen sporten'. Scorpio ondersteunt dit advies van de atletiekunie.

Het bestuur hoopt dat we snel weer fijn samen kunnen sporten.

18 maart 2020

Het bestuur heeft besloten om alle trainingen en bijeenkomsten t/m 31 maart af te gelasten. Nu de overheid de maatregelen tot eind deze maand verscherpt heeft, volgen wij deze maatregelen. De Algemene Leden Vergadering zal daarom ook niet doorgaan, meer informatie hierover ontvang je in de nieuwsbrief.

Zodra er veranderingen zijn in de maatregelen, hopelijk versoepeling, dan zullen we een update communiceren.

14 maart 2020