2020

200526 corona

Zojuist is de nieuwsbrief verstuurd. Wij vragen dringend jullie aandacht voor de berichtgeving in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief niet ontvangen? Controleer even de ongewenste mail.

26 mei 2020

We hadden het zo mooi gepland in maart: onze Algemene Leden Vergadering. Maar het coronavirus gooide op een heel vervelende manier roet in het eten, vooral voor iedereen die graag sportief bezig is.

We hebben jullie geïnformeerd over het afgelasten van de ALV in maart en het plan is om de ALV te houden na 1 september . Na die datum mogen immers weer groepen bij elkaar komen van maximaal 100 personen.

Onze statuten schrijven voor dat een ALV dient plaats te vinden maximaal 6 maanden na beëindiging van het boekjaar (= juni 2020). Uitstel kan dus alleen met instemming van de ALV.

Daarom vragen we onze leden om aan te geven of zij er bezwaar tegen hebben de ALV te houden na 1 september, zodra daarvoor de mogelijkheid bestaat. Een bezwaar kan worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als de regels niet veranderen zal deelname van de ALV gebonden zijn aan een maximum van 100 personen. Dat aantal hebben we de afgelopen jaren nooit gehaald, maar je weet het maar nooit na zo’n lange sportloze periode. Daarnaast zal de oorspronkelijke begroting moeten worden aangepast en zullen de consequenties van de coronaperiode voor de contributie de nodige aandacht krijgen.

Ons bestuur zal zich beraden over wanneer de ALV zal plaatsvinden, de nieuwe agenda en de vorm waarin de ALV wordt gehouden. We zullen onze leden daarover tijdig informeren.

26 mei 2020

In 3-wekelijkse inzameling van oud papier en karton van a.s. zaterdag 23 mei is weer afgelast. Dit in verband met de huidige nog steeds van kracht zijnde beperkende maatregelen in verband met de corona-uitbraak. Er wordt gelukkig door heel wat mensen steeds meer gebruik gemaakt van de vaste container die tot 1 juli 2020 nog achter de atletiekbaan aan Wilhelminakanaal Zuid staat. Deze container is altijd open, op alle dagen van de hele week. Helaas kunnen wij hier geen loten verstrekken.

22 mei 2020

Nadat bijna twee weken geleden de pupillen en junioren weer de atletiekwei in mochten, is het vanaf maandag 18 mei de beurt aan de loopgroepen, wandelaars en technische atletiekelingen. Wel onder strikte voorwaarden.

Op onze accommodatie gelden regels over het betreden en verlaten van het terrein, het desinfecteren van handen en het schoonmaken van het gebruikte materiaal. Ook is het clubgebouw gesloten.En op de baan is steeds een Coronacoördinator aanwezig die toeziet op de naleving van de regels. De gemeente controleert regelmatig of daaraan voldaan wordt.

Op donderdag 14 mei hebben de trainers van sporters boven 18 jaar met elkaar afspraken gemaakt over het sporten onder de coronaregels. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt de inmiddels overbekende 1½ meter afstand. En dat lukt natuurlijk nooit met een volle bezetting op de baan. Dat betekent dat meer dan anders buiten de baan zal worden gesport.

De trainers zullen alle leden van hun groep zelf informeren over de plaats waar de groep zich verzamelt en op welke tijd zij daar verwacht worden. Het komt er dus op neer dat vanaf aanstaande maandag iedereen weer kan sporten.

Met uitzondering van de groep sporters met een verstandelijke beperking (VB groep) Belangenorganisaties raden op dit moment het sporten door VB’ers nog af. Onze VB trainers zoeken naar oplossingen om ook voor deze groep het sporten weer mogelijk te maken. Kortom: Met uitzondering van de VB groep kan er vanaf maandag weer door iedereen volop gesport worden. Let voor de bijzonderheden van je groep goed op het bericht van je trainer.

16 mei 2020