2020

In 3-wekelijkse inzameling van oud papier en karton van a.s. zaterdag 23 mei is weer afgelast. Dit in verband met de huidige nog steeds van kracht zijnde beperkende maatregelen in verband met de corona-uitbraak. Er wordt gelukkig door heel wat mensen steeds meer gebruik gemaakt van de vaste container die tot 1 juli 2020 nog achter de atletiekbaan aan Wilhelminakanaal Zuid staat. Deze container is altijd open, op alle dagen van de hele week. Helaas kunnen wij hier geen loten verstrekken.

22 mei 2020

Nadat bijna twee weken geleden de pupillen en junioren weer de atletiekwei in mochten, is het vanaf maandag 18 mei de beurt aan de loopgroepen, wandelaars en technische atletiekelingen. Wel onder strikte voorwaarden.

Op onze accommodatie gelden regels over het betreden en verlaten van het terrein, het desinfecteren van handen en het schoonmaken van het gebruikte materiaal. Ook is het clubgebouw gesloten.En op de baan is steeds een Coronacoördinator aanwezig die toeziet op de naleving van de regels. De gemeente controleert regelmatig of daaraan voldaan wordt.

Op donderdag 14 mei hebben de trainers van sporters boven 18 jaar met elkaar afspraken gemaakt over het sporten onder de coronaregels. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt de inmiddels overbekende 1½ meter afstand. En dat lukt natuurlijk nooit met een volle bezetting op de baan. Dat betekent dat meer dan anders buiten de baan zal worden gesport.

De trainers zullen alle leden van hun groep zelf informeren over de plaats waar de groep zich verzamelt en op welke tijd zij daar verwacht worden. Het komt er dus op neer dat vanaf aanstaande maandag iedereen weer kan sporten.

Met uitzondering van de groep sporters met een verstandelijke beperking (VB groep) Belangenorganisaties raden op dit moment het sporten door VB’ers nog af. Onze VB trainers zoeken naar oplossingen om ook voor deze groep het sporten weer mogelijk te maken. Kortom: Met uitzondering van de VB groep kan er vanaf maandag weer door iedereen volop gesport worden. Let voor de bijzonderheden van je groep goed op het bericht van je trainer.

16 mei 2020

Na een flink aantal sportloze coronaweken, ging op maandag 4 mei bij Atletiek- en Trimvereniging Scorpio de poort weer open voor pupillen en junioren tot 18 jaar. Een flinke voorbereiding ging daaraan vooraf, want het opstarten was gebonden aan de regels van de rijksoverheid, gemeentelijke voorschriften en het protocol van de Atletiekunie. Alles wordt nauwkeurig gevolgd om mogelijke boetes te voorkomen. De afgelopen week kwamen de controleurs inderdaad een aantal keer kijken of alles volgens de regels verliep.

De Scorpioaccommodatie ziet er wat merkwaardig uit met informatieborden aan het hek, linten, emmers sop, desinfectiemiddelen en een donker clubgebouw. En bij elke training is ook steeds een toezichthouder van de vereniging aanwezig. Ouders en kinderen waren tevoren allemaal persoonlijk op de hoogte gebracht en met een goede voorbereiding en een precieze naleving werd aan alle voorwaarden voldaan.

De poort kon dus met goed vertrouwen worden geopend. Ouders hielden zich keurig aan de regels voor het brengen en ophalen van hun kinderen, het schoonmaken van de handen werd als vanzelfsprekend gezien en eenmaal op de baan verliepen de trainingen alsof er geen corona rondzwerft, met uitzondering van de 1½ meter bij de sporters ouder dan 12 jaar. De vraag of ze er veel zin in hadden werd enthousiast bevestigd. Ook alle trainers waren blij dat de trainingen weer konden beginnen.

Gevraagd werd om tevoren af te melden, maar de afmeldingen waren niet anders dan anders. Opvallend was het lage aantal op vrijdag. Een trainer vermoedde dat dat kwam vanwege het ontbreken van kinderfeestjes en het ‘weekendje weg’. Na afloop van de trainingen kwam het protocol weer om de hoek kijken: materialen afsoppen, het ene toilet (voor noodgevallen) schoonmaken en deurklinken poetsen. De toezichthouder kon daarna de zaak afsluiten.

16 mei 2020

Een filmpje van de baan, genomen door Jacqueline van Oers, vlak voor de coronacrisis er voor zorgde dat de baan gesloten werd. Gelukkig is de jeugd alweer begonnen met trainen en wachten we de richtlijnen af voor het buitensporten voor volwassenen. Hopelijk tot snel weer op de baan!

11 mei 2020