2020

Nadat gisteren de werpploeg al twee medailles haalde met de discus kwamen er vandaag weer twee medailles bij. Eva Nijdam werd derde bij het speerwerpen meisjes A met een nieuw PR van 39.87 meter.

Aan het einde van de tweede dag kwam gelijk de grootste verrassing. Ryan Jansen, die als C junior moest wedijveren met 2 jaar oudere jongens, won het speerwerpen met een dik PR en clubrecord van 61.58 meter. Een unieke prestatie in de geschiedenis van het NK junioren.

Niet alleen de speerwerpers deden het goed vandaag. De Mila atleten van Scorpio haalden in het totaal 5 medailles. Jarreau Suijkerbuijk won de 5000 meter bij de A jongens in de tijd van 14.38.91 min.
Brons was er voor Jesse Fokkenrood, Niels Laros en Bieke Schipperen. Zilver was er voor Marit Griep.

Totaal over het weekend dus 9 medailles voor Scorpio, veruit het hoogste aantal ooit bij een NK junioren.

13 september 2020

De eerste dag van het NK voor A/B junioren in Amersfoort is al succesvol verlopen.

Koen Zandvliet , junior B, verbeterde zijn beste prestatie bij het discuswerpen tot 55.42 meter en werd hiermee tweede. Hij klom met deze worp ook nog van de 12e naar de 10e plaats van de Aller tijden ranglijst bij de B jongens.

Janneke Pluimes gooide een constante reeks met de discus bij de A meisjes en won ook zilver met een worp van 51.34 meter.

Jens de Wilde kwam bij het verspringen voor het eerst over de 7 meter grens met een sprong van 7.05 meter en won hiermee brons bij de B junioren.

12 september 2020

200907 ALV

Afgelopen maandag hield Scorpio haar (uitgestelde) ledenvergadering en wel onder bijzondere omstandigheden.

Als gevolg van de coronamaatregelen was de kantine voorbereid met ontsmettingsmiddel, stoelen op afstand en tijdens de vergadering liepen barmedewerkers met mondkapjes op.

Aan het begin werd even stil gestaan bij het overlijden van erelid Geert Heersche en van Hans (Hansje) de Jongh. Een foto van Hansje staat in de kantine op de bar.

De agenda werd vlot doorlopen en de avond kreeg een feestelijk tintje met het uitreiken van de sportprijzen, de benoeming van Ton de Hoog als erelid en de Koninklijke Onderscheidingen voor Jan Schrauwen en Mari Kastelijns.

De foto’s van de avond zijn te vinden op onze website.

09 september 2020

200909 jeanetteJeannette Gieles werd gekozen als nieuw bestuurslid. Zij zal de functie van secretaris overnemen van Ed Langer, die tot de volgende vergadering lid blijft van het bestuur.

 

 

 

09 september 2020

Beste sportvrienden,

Zoals iedereen wel bekend leven we sinds begin 2020 in een vreemde wereld, waar een virus rondwaart dat niemand ontziet. De eerste helft van 2020 hadden we in Nederland te maken met een (intelligente) lockdown, waarbij het organiseren van evenementen, waaronder atletiekwedstrijden, verboden was. Met ingang van 1 juli is er ruimte gekomen in de mogelijkheden tot het organiseren van wedstrijden, met inachtneming van protocollen vanuit de Atletiekunie, plaatselijke noodverordeningen en uiteraard de landelijk geldende COVID-19 maatregelen vanuit de overheid. In de afgelopen maanden zijn de protocollen en landelijk geldende maatregelen aangepast, waarbij steeds meer mogelijkheden geboden worden en regelgeving versoepeld is.

Deze week heeft de voltallige Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) samengezeten om over de geplande wedstrijden van het restant van het kalenderjaar 2020 te praten. Hierbij hebben we uitgebreid stilgestaan bij de protocollen van de Atletiekunie, de plaatselijke noodverordening van de gemeente Oosterhout, de eisen vanuit de GHOR en de altijd geldende COVID-19 regelgeving van de overheid. Als WOC zijn we tot een unaniem besluit gekomen om in kalenderjaar 2020 geen enkele wedstrijd te organiseren.

Wij beseffen terdege dat dit besluit tot onbegrip en wellicht zelfs boosheid leidt. Wij hopen echter dat iedereen zich beseft dat de WOC het liefst wedstrijden organiseert, want daar zijn we tenslotte voor, maar dat we geen mogelijkheid zien wedstrijden op een veilige en verantwoordelijke wijze te organiseren. Als vereniging zijn we verantwoordelijk voor de naleving van alle geldende (veranderende) regelgevingen zijn we zelfs aansprakelijk als iemand deze regels schendt, of dit nu een deelnemer, een toeschouwer of een vrijwilliger betreft. Tevens zorgen alle regels voor een verhoogde administratieve en uitvoerende druk op de organisatie. Enkele voorbeelden: voor iedere wedstrijd moet een COVID-19 plan geschreven worden, iedere aanwezige moet geregistreerd worden en vrijwilligers mogen slechts een taak uitvoeren gedurende een wedstrijd.

Het aantal vrijwilligers waar de WOC een beroep op kan doen bij wedstrijden is al jaren beperkt. Tevens valt het gros van deze vrijwilligers in de COVID-19 risico groep. De WOC wil geen onnodige risico’s aangaan in deze turbulente tijden en is van mening dat de vrijwilligers uit de risico groep ten aller tijde ontzien moeten worden. We hebben niet heelveel vrijwilligers tot onze beschikking, dus daar moeten we zuinig op zijn. Momenteel is er een veelvoud van het aantal vrijwilligers benodigd ten opzichte van ‘normaal’, terwijl we er veel minder tot onze beschikking hebben.

Nogmaals, het liefst organiseren we wedstrijden, maar het ontbreekt ons nu aan mankracht om alles te kunnen regelen volgens de protocollen en regelgeving. Veiligheid en gezondheid van deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers is het aller belangrijkste wat er geldt en de WOC kan dit niet garanderen. Laten we hopen dat COVID-19 snel verdwijnt en dat we in 2021 weer met een schone lei kunnen beginnen. Met een goed gevulde wedstrijd kalender!

Met sportieve groet,

WOC ATV Scorpio

05 september 2020