Mededeling afgelasting wedstrijden

Beste sportvrienden,

Zoals iedereen wel bekend leven we sinds begin 2020 in een vreemde wereld, waar een virus rondwaart dat niemand ontziet. De eerste helft van 2020 hadden we in Nederland te maken met een (intelligente) lockdown, waarbij het organiseren van evenementen, waaronder atletiekwedstrijden, verboden was. Met ingang van 1 juli is er ruimte gekomen in de mogelijkheden tot het organiseren van wedstrijden, met inachtneming van protocollen vanuit de Atletiekunie, plaatselijke noodverordeningen en uiteraard de landelijk geldende COVID-19 maatregelen vanuit de overheid. In de afgelopen maanden zijn de protocollen en landelijk geldende maatregelen aangepast, waarbij steeds meer mogelijkheden geboden worden en regelgeving versoepeld is.

Deze week heeft de voltallige Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) samengezeten om over de geplande wedstrijden van het restant van het kalenderjaar 2020 te praten. Hierbij hebben we uitgebreid stilgestaan bij de protocollen van de Atletiekunie, de plaatselijke noodverordening van de gemeente Oosterhout, de eisen vanuit de GHOR en de altijd geldende COVID-19 regelgeving van de overheid. Als WOC zijn we tot een unaniem besluit gekomen om in kalenderjaar 2020 geen enkele wedstrijd te organiseren.

Wij beseffen terdege dat dit besluit tot onbegrip en wellicht zelfs boosheid leidt. Wij hopen echter dat iedereen zich beseft dat de WOC het liefst wedstrijden organiseert, want daar zijn we tenslotte voor, maar dat we geen mogelijkheid zien wedstrijden op een veilige en verantwoordelijke wijze te organiseren. Als vereniging zijn we verantwoordelijk voor de naleving van alle geldende (veranderende) regelgevingen zijn we zelfs aansprakelijk als iemand deze regels schendt, of dit nu een deelnemer, een toeschouwer of een vrijwilliger betreft. Tevens zorgen alle regels voor een verhoogde administratieve en uitvoerende druk op de organisatie. Enkele voorbeelden: voor iedere wedstrijd moet een COVID-19 plan geschreven worden, iedere aanwezige moet geregistreerd worden en vrijwilligers mogen slechts een taak uitvoeren gedurende een wedstrijd.

Het aantal vrijwilligers waar de WOC een beroep op kan doen bij wedstrijden is al jaren beperkt. Tevens valt het gros van deze vrijwilligers in de COVID-19 risico groep. De WOC wil geen onnodige risico’s aangaan in deze turbulente tijden en is van mening dat de vrijwilligers uit de risico groep ten aller tijde ontzien moeten worden. We hebben niet heelveel vrijwilligers tot onze beschikking, dus daar moeten we zuinig op zijn. Momenteel is er een veelvoud van het aantal vrijwilligers benodigd ten opzichte van ‘normaal’, terwijl we er veel minder tot onze beschikking hebben.

Nogmaals, het liefst organiseren we wedstrijden, maar het ontbreekt ons nu aan mankracht om alles te kunnen regelen volgens de protocollen en regelgeving. Veiligheid en gezondheid van deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers is het aller belangrijkste wat er geldt en de WOC kan dit niet garanderen. Laten we hopen dat COVID-19 snel verdwijnt en dat we in 2021 weer met een schone lei kunnen beginnen. Met een goed gevulde wedstrijd kalender!

Met sportieve groet,

WOC ATV Scorpio