Opening kantine

Vanaf maandag 31 augustus gaat de kantine weer open.
We moeten ons wel houden aan de horecaregels: reserveren, gezondheidscheck, registratie van bezoekers, vaste zitplaats en de bekende 1½ meter regel.
Vaste groepen op vaste trainingstijden wordt opgevat als reservering. We gaan er van uit dat iedereen die klachten heeft of coronacontacten heeft gehad niet naar de training komt. Anders kan de trainer dat voorafgaand aan de training nog even vragen.

Alle leden, ouders, toeschouwers, trainers, vrijwilligers die gebruik maken van de kantine zijn van harte welkom.
In de kantine liggen presentielijsten klaar. We vragen jullie om deze in te vullen. De gegevens worden 2 weken bewaard en daarna vernietigd. Het invullen is van belang, doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medesporters. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
En als iedereen zich houdt aan de 1½ meter regel en de vaste zitplaatsen, voldoen we ook aan dat voorschrift.

Door de 1½ meter regel en de vaste zitplaatsen zijn er wel beperkt plaatsen beschikbaar. Met uitzondering van zaterdagmorgen is dat geen probleem, omdat het op andere dagen ’s ochtends en ’s avonds om een enkele groep gaat.
Kantinebeheerder Rob zal met de wandelgroepen afspraken maken over het gebruik van de kantine.