Terugblik eerste sportweek pupillen en junioren

Na een flink aantal sportloze coronaweken, ging op maandag 4 mei bij Atletiek- en Trimvereniging Scorpio de poort weer open voor pupillen en junioren tot 18 jaar. Een flinke voorbereiding ging daaraan vooraf, want het opstarten was gebonden aan de regels van de rijksoverheid, gemeentelijke voorschriften en het protocol van de Atletiekunie. Alles wordt nauwkeurig gevolgd om mogelijke boetes te voorkomen. De afgelopen week kwamen de controleurs inderdaad een aantal keer kijken of alles volgens de regels verliep.

De Scorpioaccommodatie ziet er wat merkwaardig uit met informatieborden aan het hek, linten, emmers sop, desinfectiemiddelen en een donker clubgebouw. En bij elke training is ook steeds een toezichthouder van de vereniging aanwezig. Ouders en kinderen waren tevoren allemaal persoonlijk op de hoogte gebracht en met een goede voorbereiding en een precieze naleving werd aan alle voorwaarden voldaan.

De poort kon dus met goed vertrouwen worden geopend. Ouders hielden zich keurig aan de regels voor het brengen en ophalen van hun kinderen, het schoonmaken van de handen werd als vanzelfsprekend gezien en eenmaal op de baan verliepen de trainingen alsof er geen corona rondzwerft, met uitzondering van de 1½ meter bij de sporters ouder dan 12 jaar. De vraag of ze er veel zin in hadden werd enthousiast bevestigd. Ook alle trainers waren blij dat de trainingen weer konden beginnen.

Gevraagd werd om tevoren af te melden, maar de afmeldingen waren niet anders dan anders. Opvallend was het lage aantal op vrijdag. Een trainer vermoedde dat dat kwam vanwege het ontbreken van kinderfeestjes en het ‘weekendje weg’. Na afloop van de trainingen kwam het protocol weer om de hoek kijken: materialen afsoppen, het ene toilet (voor noodgevallen) schoonmaken en deurklinken poetsen. De toezichthouder kon daarna de zaak afsluiten.