Corona update: sluiting t/m maandag 6 april

In navolging van de nieuwe aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport van het kabinet wordt de sluiting van Scorpio uitgebreid tot en met maandag 6 april.

De atletiekunie krijgt vragen over ‘samen hardlopen’ of ‘gezamenlijk trainen op alternatieve locaties’, georganiseerd vanuit clubs of vanuit individuele leden zonder tussenkomst van clubs. Het advies van de Atletiekunie volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Het advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook 'samen sporten'. Scorpio ondersteunt dit advies van de atletiekunie.

Het bestuur hoopt dat we snel weer fijn samen kunnen sporten.