2019

Sinds de Algemene Ledenvergadering van april 2018 heeft onze vereniging een nieuw bestuur. We zijn druk bezig om met zoveel mogelijk vrijwilligers, leden en ouders/begeleiders kennis te maken. Uiteindelijk zetten we ons met zijn allen in om er bij Scorpio het beste van te maken.
Voor wie de bestuursleden nog niet kent hierbij een foto. Spreek ons gerust aan als je vragen of ideeën hebt!

190109 bestuur

Van groot naar klein: Voorzitter Hans Pluimes, penningmeester Renate van Son- Boere en secretaris Ed Langer.

10 januari 2019

5 januari
26 januari - trekking loterij
6 februari
9 maart
30 maart - trekking loterij
20 april
11 mei
1 juni - trekking loterij
22 juni
13 juli
3 augustus - trekking loterij
24 augustus
14 september
5 oktober - trekking loterij
26 oktober
16 november
7 december - trekking loterij
28 december

Containers open van 10.00 tot 13.30 uur

01 januari 2019