Prachtige opbrengst collecte NSGK

In de week van 11 t/m 16 november werd door 8 vrijwilligers voor Scorpio deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke NSGK-collecte.
Deze collectanten doen mee via het zogenaamde Extra Project. De opbrengst mag hierbij voor de helft worden besteed aan een plaatselijk doel.
Dit houdt in dat door Scorpio een bedrag van € 888,09 wordt ontvangen voor de VB-groep. Mooi resultaat toch!