Prachtig resultaat collecte NSGK

In de week van 12 t/m 18 november 2018 hebben een zestal vrijwilligers voor Scorpio deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke collecte van de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Bij deze collecte hebben zij zich ingezet op projectbasis. Dit houdt in dat de helft van hun opbrengst mag worden gebruikt voor een plaatselijk doel en dat is onze VB-groep. De andere helft valt in de landelijke opbrengst. Het eindresultaat heeft alle verwachtingen ver overtroffen. In totaal werd door onze collectanten 2.134,55 euro ingezameld hetgeen betekent dat er een bedrag van 1.067,27 euro kan worden gebruikt voor onze VB-groep. Compliment waard voor alle collectanten!