De vrijwilligersavond was heel gezellig

Vrijdagavond, 18 januari, stroomde ons clubgebouw vol met vrijwilligers voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. Naar schatting hebben tussen de 70 -80 vrijwilligers gehoor gegeven aan de uitnodiging.

De avond was georganiseerd door Trimgroep 5, en niet voor het eerst. Ze waren het niet verleerd, want de aankleding van de kantine, de hapjes, de drankjes en de quiz waren uitstekend verzorgd. Hulde aan Trimgroep 5.

Het huidige bestuur heeft er de voorkeur aan gegeven de vrijwilligers persoonlijk te bedanken en dat kan alleen met een avond als deze.

Voorzitter Hans Pluimes benadrukte dat een vereniging als Scorpio, net als alle andere verenigingen, niet kan bestaan zonder vrijwilligers en sprak zijn waardering uit voor de inzet van de ongeveer 170 vrijwilligers die voor Scorpio een extra tandje bij zetten. Hij noemde in het bijzonder groepen die zich het hele jaar door verdienstelijk hebben gemaakt: de trainers en hun coördinatoren, de klusgroep, de vrijwilligers achter de bar, het WOC voor het organiseren van wedstrijden.

Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om een paar vrijwilligers in het bijzonder te bedanken. Jan en Ineke Snoeren, die al jaren de ledenadministratie verzorgen en in verband met de nieuwe privacywetgeving op een ander systeem moesten overstappen, Tim de Hoog die vele uren heeft besteed aan de technische kanten van het nieuwe administratiesysteem, Maria Bloemsaat voor het jarenlang verzorgen van de boekhouding en Ed Langer voor het vele jaren ophalen van het oud papier. De complimenten werden met applaus en een aardigheidje in ontvangst genomen.

Ook aan alle vrijwilligers die de avond niet hebben bezocht: heel hartelijk dank voor jullie inzet.

En omdat vele handen licht werk maken, was de kantine na afloop binnen 3 kwartier weer gewoon de kantine.

Bekijk de foto's in het fotoalbum »