Winnend lotnummer oud papieractie 13 januari

Na de inzameling van 13 januari is weer een trekking verricht. De prijs van 50 euro contant is voor lotnummer 719 wit met gele rand. De winnaar kan contact opnemen via telefoonnr. 0162-433885 om deze prijs in ontvangst te nemen. De eerstvolgende inzameling vindt plaats op 3 februari a.s.