2017

Beste trainers,

Er mogen vanaf nu tot en met het einde van de week geen trainingen plaats vinden op onze accommodatie. Dat wil zeggen op de baan en op het middenterrein.
Dit in verband met de huidige ijslaag. Zie bijgevoegde foto's.

Kijk zelf maar of jij de training buiten de baan laat doorgaan of dat jij de training afgelast.

170117 baan1

170117 baan2

17 januari 2017

De Algemene Ledenvergadering is vastgesteld op maandag 13 maart.

15 januari 2017

170115 clubkasOok in 2017 organiseert de Rabobank de Rabo Clubkas Campagne. Scorpio doet al jaren mee met deze actie, die steeds een belangrijke aanvulling van onze clubkas heeft opgeleverd. De Rabobank heeft dit jaar € 75.000 te verdelen. Het bedrag dat Scorpio daarvan kan ontvangen is afhankelijk van het aantal leden met een RABO bankrekening, die ook lid zijn van de Rabobank.
Je moet je dus als Raborekeninghouder aanmelden als lid. En alleen leden mogen stemmen.

Stemmen

Tijdens de stemperiode van 6 april t/m 18 april 2017 beslissen de Raboleden hoe het totaalbedrag wordt verdeeld. Ieder lid van Rabobank Amerstreek ontvangt vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde club mogen uitbrengen. Lidmaatschap
Klanten die nog geen lid zijn, kunnen tot 15 februari 2017 lid worden. Ga voor het lidmaatschap naar www.rabobank.nl/amerstreek, en verder onder het blokje ‘De voordelen van het lidmaatschap’.

Meld je aan
Scorpio heeft baat bij zoveel mogelijk Raboleden. Meld je dus aan op de hierboven genoemde site.
Later zullen we iedereen nogmaals berichten, als het op stemmen aankomt.

Alvast bedankt
Het Bestuur van ATV Scorpio.

15 januari 2017