2017

De prijs van de loterij van 11 maart is voor lotnummer 826 wit met roze rand. Er kan contact worden opgenomen via tel. nr. 0162-433885 om de prijs van 50 euro contant in ontvangst te nemen. De eerstvolgende oud papierinzameling vindt plaats op 1 april 2017.

15 maart 2017

Beste Scorpioleden,

Aanstaande maandagavond, 13 maart, wordt de Algemene Ledenvergadering van Scorpio gehouden in het clubgebouw. Aanvang 20.00 uur. De vergaderstukken liggen in de kantine klaar of zijn hier te downloaden. Degenen die de vergadering willen bezoeken kunnen een exemplaar meenemen. Wij hopen op een behoorlijke opkomst, want er komen belangrijke zaken aan de orde.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot maandag,
Het bestuur van ATV Scorpio

08 maart 2017

De prijswinnaar van de loterij op 7 januari is nog niet bekend. De prijs van 50 euro contant is gevallen op lotnummer 674 wit met groene rand. Er kan contact worden opgenomen via telefoonnr. 0162-433885 om deze prijs in ontvangst te nemen.

24 februari 2017

170215 parkfeest

Vrijwilligers van Scorpio leveren elk jaar hun bijdrage aan de organisatie van het Oosterhoutse Parkfeest. Uit de opbrengst van het Parkfeest 2016 heeft de stichting een cheque van € 1000,-  overhandigd aan onze vertegenwoordigers, Wim Martens en Bernd Struijs. Een flink deel van het bedrag zal worden besteed aan het vervangen van de kapotte en slechte onderdelen van onze geluidsinstallatie.

15 februari 2017