Geweldig resultaat opbrengst NSGK-collecte

In de week van 13 t/m 18 november hebben een 7-tal vrijwilligers voor SCORPIO deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke collecte van de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Er werd meegedaan middels het zogenaamde Extra Project. Dit houdt in dat de helft van de opbrengst van de betreffende collectanten bestemd is voor een plaatselijk doel. Voor SCORPIO is dat de VB-groep. De opbrengst heeft alle verwachtingen overtroffen: er werd een bedrag van 1.009,25 EURO opgehaald hetgeen betekent dat er voor de VB-groep een bedrag van 504,63 EURO is ontvangen! Fantastisch toch. Collectanten: enorm bedankt. Graag tot volgend jaar.