Mooi resultaat bij collecte NSGK voor VB-groep

151106 nsgkIn de week van 14 t/m 19 november is door een aantal collectanten deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke collecte voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind(NSGK). Scorpio heeft zich daarbij ingeschreven voor deelname aan het Extra Project. Dit houdt in dat de opbrengst van de collectanten die daaraan deelnemen voor de helft plaatselijk mag worden besteed.

Deze collectanten hebben een bedrag van 647,27 ingezameld hetgeen betekent dat een bedrag van 323,63 euro door Scorpio mag worden besteed voor de VB-groep. Proficiat collectanten en bedankt. Graag tot volgend jaar.