Nieuwsbrief Augustus 2016

Het is al weer even geleden dat het bestuur de leden heeft geïnformeerd over zaken waar het bestuur mee is bezig geweest.
Met deze nieuwsbrief maken we de informatie weer actueel.

Financiën
De voorzitter en de penningmeester hebben heel veel tijd besteed aan het verminderen van fiscale risico's. Voor trainers en schoonmaaksters heeft het bestuur in overleg met alle betrokkenen en met advies van een fiscaal adviseur een regeling getroffen, die past binnen de belastingwetgeving en waarbij de Belastingdienst dus geen naheffingen zal opleggen.

Baanrenovatie
Voordat het werk aan de baanrenovatie kon beginnen zijn vele, vele gesprekken gevoerd met de gemeente de projectleider en de uitvoerder. Alles is vastgelegd in een bestek en met de uitvoering is inmiddels begonnen, zoals iedereen heeft kunnen zien. En wie nog niet in het clubgebouw is geweest, kan de vorderingen volgen op de fotopagina van onze website.

Voor alle trainingen zijn alternatieve locaties gevonden. Die zullen voorlopig nog wel even nodig zijn, want de asfaltlaag onder de kunststofbaan bleek ook aan vervanging toe te zijn. Een tegenvaller met vertraging voor de opleverdatum. Zonder verdere tegenvallers zal de baan nu op 4 november worden opgeleverd.Clubkampioenschappen

Onze clubkampioenschappen op 24 september zullen plaatsvinden bij Spiridon, samen met Spiridon. 
Het overleg hierover met Spiridon loopt nog. Het ziet er naar uit dat onze clubkampioenschappen dit jaar beperkt blijven tot de technische nummers en de jeugdatletiek.

Pupillen
De Atletiekunie heeft voor de pupillengroepen een weg gekozen, waarin het spelelement belangrijker is dan de prestatie en de teamprestaties belangrijker zijn dan die van het individu. De wedstrijdvorm van deze pupillenatletiek wordt gepresenteerd onder de naam Atletic Champs.

Het bestuur van Scorpio sluit voor de vereniging aan bij dit beleid (voor wat betreft de inhoud van de trainingen en de vorm van de pupillenwedstrijden). Bij alle atletiekverenigingen wordt de discussie gevoerd of dit de juiste weg is en of zij niet moeten vast houden aan de pupillen trainingen en wedstijden zoals die altijd plaats vonden. Ook binnen Scorpio is hierover in 2015 hevig gediscussieerd. In augustus 2015 werd een beleidsstuk hierover door het bestuur vastgesteld. Begin juli 2016 is de discussie wederom opgelaaid. Na diverse gesprekken met pupillentrainers is er overeenstemming bereikt over de invulling van het seizoen 2016/2017. Een trainer heeft besloten Scorpio te verlaten.


Groepswissel Jeugd
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de groepswissel niet na afloop van de clubkampioenschappen plaats vinden, maar bij de opening van de baan.

Overleg met 'hoofden'
In de nieuwe organisatiestructuur wordt er naar gestreefd om de diverse onderdelen zo zelfstandig mogelijk te laten opereren. Daarvoor nodigt het bestuur bij elke bestuursvergadering een vertegenwoordiging uit van een organisatieonderdeel en wordt van tijd tot tijd overleg gevoerd met alle 'hoofden' van de diverse onderdelen.

De akoestiek in de kantine
Als de kantine een beetje gevuld is, hebben de aanwezigen vaak last van het lawaai. Het bestuur is bezig om dit te verbeteren met een onderzoek naar de akoestiek en mogelijk de vervanging van de geluidsinstallatie.

Vrijwilligers
Scorpio heeft dringend behoefte aan een aantal extra helpende handen. Er is een lijst opgesteld van leden die wellicht een bijdrage kunnen leveren. Die leden zullen binnenkort worden benaderd.
Mocht er iemand zijn die bij het lezen van deze nieuwsbrief niet kan wachten om zichzelf spontaan aan te melden, aarzel niet en doe het meteen.
 Het bestuur zet zich in om vooral een nieuwe bezetting te vinden voor de wedstrijdorganisatie. Daarnaast zijn wij dringend op zoek naar jeugdtrainers en vervangers van de (oudere) trainers van de recreatieve groepen. Ouders van jeugd die bij de training van hun kind een handje willen helpen zijn zeer welkom.

Veiligheidsplan
Na raadpleging van alle trainers is begin dit jaar het Veiligheidsplan
vastgesteld. Daarin staat beschreven op welke wijze de veiligheid van de leden wordt bewaakt en wat te doen bij calamiteiten.

Trailrun

Scorpio heeft op 9 juli een trailrun georganiseerd. Van vele zijden hebben wij de complimenten gekregen voor de puike organisatie en het prachtige parcours. Inmiddels hebben wij de trail geëvalueerd en een datum vastgesteld voor de trailrun 2017 (8 juli 2017).

Gemeente

De gemeente wil in het najaar een nieuw accommodatiebeleid vaststellen en is in overleg met 10 verenigingen met een buitensportaccommodatie. Zij wil het groot onderhoud weer zelf gaan doen en alle verenigingen 15% van de exploitatiekosten als huur in rekening brengen. Daarnaast komt de gemeente met nieuwe contracten voor huur en voor onderhoud. Wij hebben diverse sessies gehad met ambtenaren en met raadsleden. In oktober/november zal de raad een besluitnemen, tot die tijd blijven wij overleggen.Afsluiting Wilhelminakanaal

Van 29 augustus tot 23 september wordt de Wilhelminakanaal Zuid afgesloten.
Via de Warandelaan kun je dan wel nog op de parkeerplaats bij TSC komen.