Mooie bijdrage van de Rabo Clubkascampagne

160518 clubkas

Ook dit jaar heeft Scorpio zich weer aangemeld voor de RABO Clubkascampagne. Leden van de Rabobank konden stemmen op hun favoriete club, verenging of organisatie.

Op het allerlaatst dreigde het nog mis te gaan, omdat Scorpio niet voorkwam op de lijst met organisaties waarop kon worden gestemd. Dankzij een snelle actie werd onze vereniging toch nog op die lijst geplaatst. Met dank aan Thom Sprengers.

Na afloop van de extra Algemene Ledenvergadering van 9 mei reikte Miranda Zwijsen namens de Rabobank Amerstreek een cheque uit aan onze voorzitter. Het bedrag van € 850,20 zal worden besteed aan het verminderen van de geluidoverlast in onze kantine.