Uitnodiging extra Algemene Leden Vergadering op maandag 9 mei om 20.00 uur

Beste Scorpio leden,

Op de Algemene Leden Vergadering van maandag 18 april stond een voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda.
Daarover kon geen besluit worden genomen. De statuten bepalen dat voor een dergelijk besluit 2/3 van alle leden aanwezig moeten zijn op de vergadering. En dat was niet het geval. De aanwezigen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kanttekeningen te maken bij het voorstel.

Het besluit kan wél worden genomen op een navolgende Ledenvergadering, die binnen 4 weken moet worden uitgeschreven.
Het voorstel wordt aangenomen als 2/3 van de dan aanwezige leden akkoord gaat met het voorstel. Dit ongeacht het aantal aanwezigen.

Om aan deze statutaire verplichting te voldoen nodigt het bestuur jullie uit voor een Ledenvergadering op maandag 9 mei aanstaande om 20.00 uur in het clubgebouw van Scorpio met als enige agendapunt het voorstel tot wijziging van de statuten.
De uitnodiging met het betreffende voorstel ligt vanaf maandag 25 april in geprinte vorm in de kantine van ons clubgebouw.
Dus iedereen: Welkom op 9 mei.

Met vriendelijke groeten,
Ed Langer, secretaris ATV Scorpio