Nieuw bestuur Scorpio

Maandag 18 mei vond een bijzondere algemene Ledenvergadering plaats in het clubgebouw van Scorpio.

In de Algemene Ledenvergadering van 30 maart werd André Aarts gekozen als nieuwe voorzitter en de leden van het oude bestuur stelden hun functies ter beschikking, op Annet van der Steenhoven na.

Omdat de kandidaten voor de vrijgevallen bestuursfuncties volgens de statuten door de leden van de vereniging  moesten worden gekozen, werd een Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen. Alle kandidaten werden met grote meerderheid gekozen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: André Aarts (voorzitter), Ed Langer (secretaris), Huub Smeets (penningmeester), Ton de Hoog (Accommodatiebeheer), Annet van der Steenhoven (lid).

Naast  de bestuursverkiezing  stond het nieuwe organisatiemodel op de agenda. André gaf een toelichting en beantwoordde de vragen van de leden.
Tenslotte maakte John Anijs de kascontrolecommissie weer compleet. Een uitgebreide  beschrijving van de vergadering is te lezen in het verslag (volgt).