scorpio header vervolg

Disclaimer en cookies

ATV Scorpio besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ATV Scorpio is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ATV Scorpio of door u aan ATV Scorpio door middel van de website van ATV Scorpio of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt ATV Scorpio geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt via deze website. ATV Scorpio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

ATV Scorpio garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ATV Scorpio, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ATV Scorpio mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Gebruik cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u www.atvscorpio.nl bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk
De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door ATV Scorpio. ATV Scorpio maakt geen gebruik van advertentienetwerken en uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om u als bezoeker te identificeren. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de website.

Cookies voor meer gebruiksgemak

Deze cookies verzamelen informatie over je surfgedrag op onze websites, bijvoorbeeld welke pagina's je vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze websites optimaliseren en de navigatie verbeteren. We gebruiken deze cookies ook om bij te houden of je via een van onze partners naar onze website bent doorgelinkt. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee jouw identiteit kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme totaalstatistieken voor Google Analytics.