scorpio header vervolg

Verzekeringen

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering via de Atletiek unie.*
Het bestuur, de leden/trainers/vrijwilligers/jury-leden van ATV. Scorpio te Oosterhout zijn middels deze verzekering, mits in verenigingsverband optredend, verzekerd voor het financieel risico van aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade. De schade moet ontstaan zijn tijdens een activiteit, die uitgaat van de vereniging Scorpio of de Atletiek unie.

Ongevallen verzekering.*
Via deze verzekering, t.n.v. A.T.V. Scorpio, zijn verzekerd alle leden, die aan de KNAU zijn opgegeven, alsmede trainers, juryleden, wedstrijdbegeleiders en vrijwilligers gedurende de tijd dat zij daadwerkelijk actief zijn voor de vereniging. Dit betreft een gemaximeerde uitkering bij overlijden, in geval van algehele invaliditeit, t.b.v. geneeskundige kosten en een uitkering per element bij een tandheelkundige behandeling.

* Polisvoorwaarden zijn bepalend of er daadwerkelijk aanspraak gemaakt kan worden op bovenstaande verzekeringen. Voor eventuele vragen en exacte voorwaarden dient u contact op te nemen met de penningmeester van onze vereniging.