scorpio header vervolg

Over ATV Scorpio

Atletiek en Trimvereniging Scorpio De vereniging is opgericht op 13 december 1977 te Oosterhout (NB) en telt ongeveer 800 leden. Op 10 oktober 1984 is hierin opgegaan de atletiekvereniging Excelsior die op 1 juli 1965 opgericht is te Oosterhout. De vereniging is aangesloten bij de Atletiek Unie. Scorpio heeft de beschikking over een kunststof atletiekbaan gelegen in het prachtige gebied van de Warande. De baan sluit direct aan op het bosgebied Vrachelen.

ATV Scorpio biedt onder andere aan: scorpio clubhuis

Het bezoekadres van Scorpio is:

Wilhelminakanaal Zuid 78 - 4903 RA Oosterhout
Telefoon clubhuis: 0162 - 46 00 19


Het postadres van (het secretariaat van) Scorpio is:

Atletiek- en trimvereniging SCORPIO

Wilhelminakanaal Zuid 78
4903 RA Oosterhout

Rekeningnummers:
Secretariaat UITwedstrijden: NL15RABO0191986550 t.n.v. A.T.V. Scorpio
Secretariaat THUISwedstrijden: NL57RABO0139582320 t.n.v. A.T.V. Scorpio


Als Atletiek en Trimvereniging bieden wij faciliteiten voor:

1) ATLETIEK (lopen op de baan en op de weg, springen, werpen,etc)

2) TRIMMEN (recreatief lopen op baan/weg)

3) SPORTIEF WANDELEN

4) NORDIC WALKING

5) GEHANDICAPTEN (G-groep)

1. Atletiek
Atletiek is de moeder der sporten. Het is de sport om je lichaam op een harmonieuze manier in conditie te brengen. Aan alle aspecten van de conditie (uithoudingsvermogen, snelheid, kracht, lenigheid en coördinatie) wordt in de juiste proporties aandacht besteed. Kortom, de sport om jezelf in conditie te brengen of te houden, of je kind aan te bieden in zijn of haar lichamelijke ontwikkeling.

A. de jeugd 
Pupillen (7-11 jaar)

De kinderen krijgen op een leuke, gezellige en speelse manier de basisvaardigheden van de atletiek aangeleerd. Het kind doet in een groep met leeftijdsgenootjes een enorme hoeveelheid bewegingservaring op die tijdens de wedstrijden (maar ook gedurende de rest van zijn/haar leven!!) van pas komt. Het kind leert ongemerkt omgaan met winnen en verliezen en ontwikkelt tevens zijn sociaal gedrag t.a.v. andere kinderen, volwassenen, trainer, materiaal enz..


CDjunioren (12-15 jaar)

De jeugd in deze categorie krijgt te maken met meer gereglementeerde atletiek. Het is een voorbereiding op de "volwassen" atletiek. Scorpio besteedt in groepsverband aandacht aan alle aspecten van de conditie en bouwt de basisvoorwaarden van de atletiekonderdelen uit.
 Ook zorgen de gediplomeerde trainers ervoor dat dit op een leuke, sportieve en verantwoorde wijze gebeurt.

B. de technische onderdelen 
AB-junioren (16-19 jaar), Senioren (vanaf 20 jaar) en Masters (vanaf 35 jaar) 

De atleten kiezen zelf een richting in de atletiek. Of de keuze nu valt om op een gezellige manier de conditie op te bouwen of te onderhouden, of op het leveren van prestaties op regionaal of nationaal niveau.
Ook voor Masters (vanaf 35 jaar) bestaat de mogelijkheid om training te krijgen in technische onderdelen. De trainers kunnen u hierover uiteraard meer vertellen.

2. Opstapgroep hardlopen

Een keer per jaar beginnen wij met “Opstapgroepen”. Het doel van deze cursus is om mensen (ongeacht het beginniveau) in 4 maanden tijd, 2x30 minuten aaneengesloten te kunnen laten lopen. Dit met 2 trainingen in de week.
Naast het opbouwen van conditie wordt er ook veel aandacht besteed aan:
    •    gezelligheid in de groep,
    •    belangrijkheid van ondersteunende oefeningen (rug- en buikspieren),
    •    juiste looptechniek,
    •    goed schoeisel en juiste kleding.
Dit wordt aangeboden op een aangename en ontspannende manier door ervaren en gediplomeerde trainers. Na de “Opstapgroep” stromen de deelnemers door naar de trimgroepen.


3. Trimgroepen 

Vanuit de opstapgroep kan men doorstromen naar de trimgroepen.
Het recreatieve lopen staat hier voorop en niet zozeer de prestatie! 
Naast het opbouwen en op peil houden van de conditie is de gezelligheid in de groep erg belangrijk.
Twee maal per week is het mogelijk om onder deskundige begeleiding te lopen in het bos, op de baan of op de weg. Binnen een trimgroep zijn er ook diverse niveaus. Wij bieden deze faciliteiten niet alleen in de avonduren aan, maar ook overdag. In de Trimgroepen lopen Scorpio-leden van 20 jaar t/m 70 jaar gezamenlijk in een groep.
Relatief geoefende lopers kunnen ook rechtstreeks, dus zonder opstapgroep, deel gaan uitmaken van een trimgroep. Dit alleen na overleg met de groepstrainer en trainerscoördinator.

4.Wedstrijdgroep en Prestatiegroepen.

Voor een toelating tot onze wedstrijdgroep moet men de 10 km. onder de 38 minuten kunnen lopen. Ook voor de toelating tot de prestatiegroepen bestaan dergelijke eisen (43 min. respectievelijk 48 min.).
Wedstrijdlopers hebben er voor gekozen om via trainingen op de weg, in het bos en op de baan, wedstrijden te lopen. Ze zijn ingedeeld in niveaugroepen, zodat iedereen aan zijn optimale trainingsbelasting kan komen.
Toetreding tot de wedstrijd- of een prestatiegroep kan alleen na overleg met de groepstrainer en de trainerscoördinator.

5. Sportief wandelen

In de wandelgroep bestaat 2x per week de gelegenheid om een fikse wandeling te maken. Daarbij doelen wij niet in eerste instantie op de afstand maar op de intensiteit. Na een warming-up met lenigheidoefeningen volgt het intensievere deel van ca. 30 minuten.
 Ook in deze groep is het gezellig met elkaar bezig zijn erg belangrijk. De groep loopt op dinsdag op de baan en op zaterdag in het bos.

6. Nordic Walking 

Ook de Nordic Walking groepen trainen 2x in de week. De trainingen zijn op dinsdag- en zaterdagochtend om 9.00 uur.
De trainingen worden gehouden in het bosgebied de Vrachelse Heide. Het verzamel- en eindpunt is in de kantine van Scorpio.

7. VB-Groep
Onze VB-groep is de groep voor atleten met een verstandelijke/lichamelijke beperking in de leeftijd vanaf 8 t/m 30 jaar. Bij ons kunnen zij op een speelse wijze met atletiek bezig zijn en/ of aan echte wedstrijden deelnemen. Er zijn 3 trainers die twee groepen van ongeveer 8 atleten begeleiden. Zij trainen elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Verdeeld over het jaar kunnen zij ook aan een paar wedstrijden deelnemen. Onze deskundige en enthousiaste trainers/begeleiders zorgen voor een training waarin plezier en sportief presteren gecombineerd worden. In de trainingen wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden. Dankzij de kleine groepjes kunnen de trainers veel individuele aandacht geven aan de sporters.

8. Medische keuring
Het spreekt vanzelf dat u over een goede gezondheid moet beschikken om te kunnen sporten.
Wij raden u dringend aan om ook de achterzijde van het inschrijfformulier in te vullen. Heeft u een of meerdere vragen met ‘JA’ beantwoord, loop dan even langs bij uw trainer voor meer advies. Of neem contact op met het SMA (Sport Medisch Adviescentrum). Het SMA kan een grondiger onderzoek doen . U kunt ook aan de huisarts vragen of een verder onderzoek nodig is. Sporten is gezond, maar graag verantwoord. 
Ook als u al sport dan is periodiek onderzoek gewenst. Wij adviseren om een keuring om de 5 jaar voor sporters van 18 t/m 40 jaar en alle anderen om de 2 jaar.
 Wij raden u met klem aan dit advies te volgen. Dit advies geldt voor alle leden van ATV Scorpio.
Wij hechten veel waarde aan het voorkomen van gezondheidsproblemen, mogelijk veroorzaakt of verergerd door het beoefenen van sport.