Jeugdbeleid

Op 20 augustus 2015 heeft het bestuur het "Beleid jeugdtrainingen ATV Scorpio" vastgesteld.
In dat stuk wordt de visie van de Atletiekunie mbt jeugdatletiek nader geconcretiseerd voor onze vereniging.

Op 23 december 2016 heeft het bestuur het "Beleid Wedstrijd Traininggroep (WTG)" vastgesteld

De visie van de Atletiekunie vind je in:
» Visie op de jeugdatletiek (Atletiekunie december 2013)
» Leerlijnen binnen de atletiek (Atletiekunie december 2013)