scorpio header vervolg

Baanregels

Baanregels versie januari 2016

Algemeen

 1. De baan en het middenterrein is voor trainers en groepen beschikbaar tijdens de officiële trainingsuren. Een atleet die buiten de eigen groep op de baan traint (na overleg met de trainer coördinator) mag de training van de aanwezige groepen tijdens hun officiële trainingsuren, niet hinderen.
 2. Op de baan wordt niet getraind zonder de aanwezigheid van een trainer.
 3. Buiten de officiële trainingsuren kan er alleen op de baan en het middenterrein getraind worden met medeweten van een erkende trainer die hiervoor toestemming heeft van de trainers-coördinator.
 4. Bij meerdere groepen op hetzelfde moment maken de trainers voorafgaand aan de training goede afspraken met elkaar.
 5. De baan mag alleen met sportschoenen zonder ballast (modder e.d.) worden betreden. Blote voeten is niet toegestaan. De spikepunten mogen maximaal 6 mm lang zijn.
 6. Bij het oversteken van de baan worden lopers niet gehinderd.


Inlopen & uitlopen

 1. Bij voorkeur in baan 5 en 6 en zeker niet in baan 1 en 2. Maximaal 2 personen naast elkaar.
 2. Inlopen tegen de draad in kan alleen wanneer er zich geen andere groepen op de baan bevinden.


De kern op de baan

 1. Tegen de klok in.
 2. Snelle lopers in baan 1, de langzame in de overige banen.
 3. Maximaal 2 personen naast elkaar.
 4. In baan 2 wordt NIET gewandeld. Wandel/dribbelpauzes vinden plaats op de banen 3,4 en 5 of op de grasrand, maar niet op het middenterrein en de aanloop voor het hoogspringen.
 5. De snellere gaat buitenom.


Middenterrein (onder middenterrein wordt verstaan: het terrein binnen de goot aan de binnenkant van de lanen)

 1. Volgorde van voorrang:
  a. Jeugdgroepen
  b. Technische onderdelen
  c. Loopgroepen
 2. De warming-up voor loopgroepen tijdens de officiële trainingsuren vinden bij voorkeur niet plaats op het middenterrein. Mocht dat wel nodig zijn dan wordt uitsluitend gebruikt het terrein achter de lijn Discuskooi--- Starttrap. Tot 20.00 uur kan ook de hoogspring-sector worden gebruikt, maar om 20.00 dienen alle materialen in die sector te zijn opgeruimd..
 3. Na de warming-up komen de lopers niet meer op het middenterrein. Oversteken is ten strengste verboden. Ook als er geen werponderdelen worden beoefend.
 4. Bij hoogspring-, verspring-, polshoog- en speertrainingen worden de aanlopen niet door andere groepen doorkruist.
 5. Geen fietsen op de baan.

MFR

 1. De MFR wordt uitsluitend gebruikt voor trainingen en vergaderingen en EHBO. Toegang hebben uitsluitend leden boven de 12 jaar onder leiding van een trainer. Het gebruik van apparaten en toestellen mag pas vanaf 14 jaar.
 2. Er worden geen etenswaren genuttigd in de MFR

Gedragscode

 • Op de baan geldt natuurlijk ook de Scorpio gedragscode voor de omgang met elkaar. Zoals niet spugen op de baan en niet plassen langs de baan.